Dotacje KPO dla HoReCa 2024

Nadszedł okres składania wniosków o wsparcie finansowe dla przedsiębiorstw z branży HoReCa w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Możliwe jest uzyskanie dofinansowania do 540 tys. zł, które można wykorzystać na zakup nowoczesnego sprzętu gastronomicznego, aby zmodernizować lub zróżnicować działalność. Jeżeli prowadzisz restaurację, bar, pensjonat czy inne przedsiębiorstwo gastronomiczne lub hotelowe, to warto sprawdzić, czy kwalifikujesz się do otrzymania dotacji z KPO.

Wsparcie finansowe oferowane przez program KPO A1.2.1 HORECA przedstawia znaczącą okazję dla przedsiębiorstw działających w sektorze gastronomicznym i hotelarskim. Możliwe jest uzyskanie do 540 tys. zł, które mogą zostać wykorzystane na cele rozwojowe firmy, takie jak na przykład wyposażenie obiektu.

Jakie kryteria należy spełnić, aby uzyskać dotację? Wsparcie to przyznawane jest jako dotacja niepodlegająca zwrotowi, w ramach limitu pomocy de minimis. Beneficjent musi pokryć jedynie 10% wartości projektu jako wkład własny, a maksymalna suma kosztów uprawniających do wsparcia netto może osiągnąć 600 tys. zł. W rezultacie największa możliwa do otrzymania kwota dotacji wynosi 540 tys. zł. Kluczowe jest, że w obliczeniu kwalifikowalnych kosztów nie uwzględnia się podatku VAT.

Jakie wsparcie przewiduje Inwestycja A1.2.1 w kontekście KPO HoReCa?

 • maksymalne koszty kwalifikowalne to 600 tys. zł,
 • możliwa do otrzymania dotacja to do 540 tys. zł,
 • minimalna wartość dotacji wynosi 50 tys. zł,
 • wsparcie finansowe może pokryć do 90% kosztów kwalifikowalnych.

Zasady dofinansowania KPO

Z dniem 25.03.2024 nastąpiła aktualizacja założeń dot. spadku obrotów. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w aktualnej dokumentacji, w ramach planowanego naboru KPO HoReCa, przedsiębiorcy (mikro, małe, średnie) będą musieli udowodnić, że w roku 2020 lub 2021 nastąpił spadek obrotów na poziomie co najmniej 30%, w porównaniu z rokiem poprzednim.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z KPO ?

Celem wsparcia oferowanego przez Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności jest wsparcie firm w modernizacji i rozszerzeniu zakresu ich działalności. Przedsiębiorstwa z sektora gastronomicznego i hotelowego mają możliwość uzyskania dotacji na rozwój infrastruktury, w tym zakup sprzętu kuchennego, realizację prac budowlanych oraz inicjatywy wspierające ekologiczną i cyfrową przemianę.

Ponadto, środki z KPO mogą zostać wykorzystane na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniem i rekwalifikacją personelu, jak również na nabycie usług konsultingowych, które są kluczowe dla modernizacji lub dywersyfikacji firmy.

Poniżej kilka przykładów na co może być przeznaczone dofinansowanie z KPO:

 • rozwój infrastruktury usługowej lub produkcyjnej, obejmujący prace budowlane, tworzenie nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do oferowania nowych produktów lub usług,
 • działania związane z ekologiczną transformacją, w tym inwestycje wspierające stosowanie technologii przyjaznych środowisku oraz cyfrowej,
 • podnoszenie kompetencji pracowników przez szkolenia mające na celu zdobycie nowych umiejętności lub przekwalifikowanie,
 • usługi wspomagające rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, takie jak przygotowanie studiów wykonalności, modeli biznesowych czy opracowanie procedur technicznych.
 • nabycie zaawansowanego technologicznie sprzętu dla branży gastronomicznej,
 • ekspansja przestrzeni zewnętrznej restauracji,
 • instalacja odnawialnych źródeł energii lub systemów klimatyzacji w obiekcie. Takie dofinansowanie oferuje również możliwość poszerzenia zakresu działalności przedsiębiorstwa, na przykład przez:
 • dodanie usług cateringu do swojej oferty,
 • rozwinięcie oferty kawiarnianej o dodatkowe punkty gastronomiczne na zewnątrz,
 • wzbogacenie oferty hotelowej o możliwość organizowania wydarzeń w plenerze i inne podobne działania.
 • wdrożenie systemów do zarządzania relacjami z klientami (CRM) i innych technologii cyfrowych, aby poprawić efektywność operacyjną i zwiększyć zaangażowanie klientów,
 • inwestycje w systemy rezerwacji online i aplikacje mobilne, które ułatwiają klientom dostęp do usług,
 • rozwój konceptów kulinarnych opierających się na lokalnych, ekologicznych produktach, promując zdrowe odżywianie i zrównoważony rozwój,
 • modernizację infrastruktury kuchennej w celu zwiększenia efektywności energetycznej i zmniejszenia śladu węglowego,
 • adaptację przestrzeni biznesowych do przestrzegania norm sanitarnych i zwiększenia bezpieczeństwa klientów, np. poprzez instalację systemów wentylacji i filtracji powietrza,
 • rozbudowę i modernizację pokoi hotelowych oraz innych przestrzeni użytkowych, aby poprawić komfort i doświadczenie gości,
 • inwestycje w szkolenia personelu z zakresu obsługi klienta, zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz innowacyjnych technik kulinarnych.

Rozważasz skorzystanie z dofinansowania ?

Jeśli rozważasz skorzystanie z dotacji na zakup nowoczesnego wyposażenia gastronomicznego i chcesz dowiedzieć się więcej możliwościach finansowania, nie wahaj się z nami skontaktować. Zapraszamy do zostawienia swoich danych kontaktowych, abyśmy mogli odpowiedzieć na wszelkie pytania i przedstawić szczegóły dotyczące programu. Odpowiednia osoba z naszej firmy i inwestycji jest gotowa zapewnić Ci wszechstronne wsparcie, pomagając w doborze odpowiedniego sprzętu, który spełni wymagania programu. Nie przegap tej wyjątkowej szansy na rozwój Twojej działalności – skontaktuj się z nami już dziś!

Kontakt telefoniczny – Dawid Gęca 577 788 864 | Kontakt email dawid@gastro-marinex.pl